Spesialtilbud
CONTAINEX  - Foretaksfilosofi

Foretaksfilosofi

Kooperativ lederstil og høy grad av egenansvar

Vi er overbevist om at mennesket i sin økonomiske atferd søker en mening og oppgaver der han eller hun kan utfolde hele sitt potensial.

Den berømte østerrikske nevrologen og psykiateren Viktor E. Frankl uttrykte det slik:

"Det er ikke selve yrket, men vi selv, som avgjør om det personlige og spesifikke, det unike med vår eksistens, får komme til uttrykk i arbeidet og gi livet mening eller ikke."

(WALTER GROUP har støttet Viktor Frankl Zentrum i Wien siden det ble grunnlagt i 2004. Det har som formål å spre Viktor Frankls tanker og lære.)

 
Vår bedriftsfilosofi er basert på en kooperativ lederstil og grunnleggende tillit til medarbeiderne våre. De opptrer til et visst punkt som entreprenører med høy grad av eget ansvar.

Denne grunnholdningen kommer til uttrykk i oppfatningen av foretaket vårt som en stor familie, og det langsiktige forholdet til medarbeiderne våre er derfor meget viktig for oss. Vi ser sosialt ansvar som et vesentlig element av en bærekraftig foretakssuksess.

 

Kulturelt mangfold og sosialt engasjement

CONTAINEX arbeider for å hente de beste arbeidskreftene fra alle landene i Europa til foretaket. Vi setter pris på deres kulturelle mangfold og fremmer mange sosiale aktiviteter. Vi ønsker å fremme en sunn livsstil og støtter våre medarbeideres sport- og fitnessaktiviteter

I tillegg kan CONTAINEX tilby alle sine medarbeidere og forretningspartnere den sikkerheten som et veldrevet, finanssterkt privat foretak kan gi.

Vi leverer tjenester av høy kvalitet til kundene våre, i harmoni med natur og miljø og ønsker slik også å gi et bærekraftig bidrag til økonomisk velstand og sosialt samhold.

^ - Top
GREEN technology
Dine fordeler
  • Mer enn 30 års erfaring
  • Personlig veiledning på stedet
  • Rask levering
  • Utallige kombinasjonsmuligheter
  • Egne montasjeteam på stedet   
Containeranlegg
>

På denne nettsiden bruker vi cookies for å gi deg en så god brukeropplevelse som mulig. Når du bruker nettsiden godkjenner du samtidig at vi lagrer cookies. Du finner mer informasjon under: Bruksbetingelser